Curriculum

Jef werd geboren te Antwerpen op 31 oktober 1952 en studeerde tussen 1970 en 1975 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Bij de vermaarde schilder Jan Hendrik Eversen volgde hij een opleiding in de 17de eeuwse technieken.

In 1981 werd Jef laureaat concours Galerij Cellart .
Zowel Galerie Myrèse in Maastricht, het ING in Amsterdam, het Drents Museum in Assen als de Belgische Ambasade in Rabat (Marokko) heeft werk van Jef opgenomen in hun kunstcollectie.

Lees ook even het artikel verschenen in  Art of living magazine ter gelegenheid van een expositie in Galerie Myrèse, Maastricht.

Verdere publicaties omvatten : Man of all seasons, The art of living, Actief wonen, Living Engelse stijl, Atelier, Palet, Tableau, Gazet van Antwerpen en Rich Style (Russia).

Jef est né le 31 octobre 1952 à Anvers.

De 1970 à 1975 il suivit des cours à l’Académie de beaux arts à Anvers.Il acquit la maîtrise des techniques du 17me siècle auprès du professeur renommé Jan Hendrik  Eversen.
En 1981 il fut lauréat du concours de la Galérie Cellart.

Ses œuvres figurent dans les collections de la Galérie Myrèse (Maastricht), de la banque Ing (Amsterdam); du Drents Museum à Assen (Nl) et de l’ambassade de Belgique à Rabat (MA)
.
A lire aussi l’article paru dans Art of Living.à l’occasion de l’exposition dans la galérie Myrèse à Maastricht.

D’autres articles ont paru dans: Man of all seasons, The art of living, actief wonen, Living Engelse stijl, Aterlier, Palet, Tableau, Gazet van Antwerpen et Rich Style (Russie).

Jef was born in Antwerp on october 31 1952

The craftsmanship of the famous professor Jan Hendrik Everett lead him to the pastorship of the 17th century’s techniques of painting.

Gallery Cellart in 1981 honored him as a laureate.

His works can be seen in the collections of  ING – bank (Amsterdam), the Drente Museum in Assen (NL) as well as of the Belgian Embassy in Rabat.

Please read also the article in Art of Living

Other articles have been published in: Man of all seasons; The art of living, Actief Wonen, Living in Engelse stijl, Atelier, Palet, Tableau, Gazet van Antwerpen and Rich Style (Russia)